Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Hỏi:Dịch vụ công trực tuyến là gì ?

02/03/2018 -

Trả lời:Dịch vụ công trực tuyến là hình thức mà công dân, doanh nghiệp tổ chức sử dụng máy tính có kết nối internet để giao dịch với cơ quan nhà nước nhằm tiến hành thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến nhằm thay đổi cách thức thực hiện của người dân, doanh nghiệp, tổ chức với cơ quan nhà nước. Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước để đăng ký thì chỉ cần đăng ký tại bất cứ nơi đâu miễn là có máy tính và kết nối internet.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn