Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm
TRA CỨU HỒ SƠ
Mã hồ sơ là mã số được sinh tự động từ hệ thống khi bạn tạo mới một hồ sơ

THỐNG KÊ

Tháng

8

2020

Đã tiếp nhận 0

Đang xử lý 0

0.0% đúng hạn

Tháng

9

2020

Đã tiếp nhận 0

Đang xử lý 0

0.0% đúng hạn

Tháng

10

2020

Đã tiếp nhận 0

Đang xử lý 0

0.0% đúng hạn

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Danh mục dịch vụ công trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn