Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 Cử đoàn ra công tác ngắn hạn tại nước ngoài (Thay thế: Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài) Cục Hợp tác quốc tế Đào tạo với Nước ngoài
2 Cấp phôi bằng tốt nghiệp, cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ. Văn phòng Bộ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
3 Cấp phôi bằng tiến sĩ Văn phòng Bộ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
4 Cấp phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Văn phòng Bộ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
5 Cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Văn phòng Bộ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
6 Cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục quốc phòng Văn phòng Bộ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
7 Cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục thường xuyên Văn phòng Bộ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
8 Đăng ký, xác nhận Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học Vụ Giáo dục Đại học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 Chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên Vụ Giáo dục Dân tộc Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA hoặc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Vụ Kế hoạch - Tài chính Giáo dục Đại học

Hiển thị 1 đến 10 trong 81 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn