Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Cử đoàn ra công tác ngắn hạn tại nước ngoài (Thay thế: Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài)

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

17/2014/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Đào tạo với Nước ngoài

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

- Cán bộ, công chức và viên chức các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, - Giám đốc Ban quản lý các dự án, chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, - Cán bộ, công chức đang công tác tại các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

của Cục Hợp tác quốc tế, 21 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hà Nội.

Kết quả thực hiện

Quyết định cử đoàn ra công tác ngắn hạn tại nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

09/12/2016

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn