Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
11 Tuyển sinh đi du học nước ngoài bằng học bổng hiệp định và các học bổng khác Bộ Giáo dục và Đào tạo Đào tạo với Nước ngoài
12 Tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Giáo dục Đại học
13 Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học Cục Hợp tác quốc tế Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam Cục Hợp tác quốc tế Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 Tiếp nhận lưu học sinh về nước Cục Hợp tác quốc tế Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
16 Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
17 Cấp lại thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18 Công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
19 Đổi tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
20 Cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Hiển thị 11 đến 20 trong 81 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn