Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
21 Thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công lập, cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tư thục Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
22 Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23 Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trở lại Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
24 Giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân) Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
25 Gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
26 Điều chỉnh, bổ sung đối tượng, phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
27 Công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
28 Điều chỉnh, bổ sung đối tượng, phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
29 Cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Vụ Giáo dục Đại học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
30 Mở ngành đào tạo trình độ đại học Vụ Giáo dục Đại học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Hiển thị 21 đến 30 trong 81 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn