Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
31 Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Cục Hợp tác quốc tế Đào tạo với Nước ngoài
32 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Giáo dục Đại học
33 Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Giáo dục Đại học
34 Gia hạn, điều chỉnh, hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Cục Hợp tác quốc tế Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
35 Thay đổi nước đến học hoặc ngành học Cục Hợp tác quốc tế Đào tạo với Nước ngoài
36 Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Cục Hợp tác quốc tế Đào tạo với Nước ngoài
37 Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học Vụ Giáo dục Đại học Giáo dục Đại học
38 Giao nhiệm vụ đào tạo tiền tiến sĩ Vụ Giáo dục Đại học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
39 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Vụ Giáo dục Đại học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
40 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Vụ Giáo dục Đại học Giáo dục Đại học

Hiển thị 31 đến 40 trong 81 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn