Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
81 Phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Vụ Giáo dục Đại học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Hiển thị 81 đến 81 trong 81 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn