Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
1 Cử đoàn ra công tác ngắn hạn tại nước ngoài (Thay thế: Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài) Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
2 Cấp phôi bằng tốt nghiệp, cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ. Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
3 Cấp phôi bằng tiến sĩ Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
4 Cấp phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
5 Cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
6 Cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục quốc phòng Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
7 Cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục thường xuyên Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
8 Đăng ký, xác nhận Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
9 Chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Dân tộc Nộp hồ sơ
10 Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA hoặc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Mức độ 3 Giáo dục Đại học Vụ Kế hoạch - Tài chính Nộp hồ sơ

Hiển thị 1 đến 10 trong 81 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn