Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Công nhận trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

01/2015/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển trực tiếp về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Các trường cao đẳng tư thục

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Giáo dục Đại học

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn