Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Quy chế thi, tuyển sinh

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện

Thời hạn giải quyết

Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GDĐT

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Giáo dục Đại học

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

trực tuyến hoặc cơ sở giáo dục, sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện

Số nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh được nhập vào phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn