Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

27/2015/NĐ-CP

Lĩnh vực

Giáo dục Đại học

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng ba năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Đối tượng thực hiện

Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Bằng công nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú, tiền thưởng, huy hiệu.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn