Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Công nhận tỉnh đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

Không có thông tin

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

Thời hạn giải quyết

Không có thông tin

Đối tượng thực hiện

UBND cấp tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Giáo dục Tiểu học

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với tỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn