Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

Nghị định 86/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cách thức thực hiện

trực tiếp hoặc qua bưu điện

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và đã được kiểm định chất lượng giáo dục, Cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp ở nước ngoài

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Giáo dục Đại học

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học Quốc gia, đại học vùng, các cơ sở giáo dục đại học được hoạt động theo cơ chế tự chủ Hiệu trưởng (giám đốc) cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn