Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Giáo dục Dân tộc

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện

Văn bản chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Chưa có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

09/12/2016

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn