Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA hoặc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

06/2011/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Giáo dục Đại học

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn thẩm định đối với các chương trình, dự án ODA là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định hợp lệ nếu là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật, 45 ngày làm việc nếu là chương trình, dự án đầu tư. Thời hạn thẩm định đối với các khoản viện trợ PCPNN là 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thẩm định hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Chủ chương trình, dự án ODA, chủ khoản viện trợ PCPNN.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Văn bản thẩm định hồ sơ ODA của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

09/12/2016

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn