Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Cấp phôi bằng tốt nghiệp, cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ.

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

B-BGD-285191-TT

Lĩnh vực

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời hạn giải quyết

- Đối với hồ sơ đề nghị cấp phát phôi VBCC giáo dục chính quy: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. - Đối với hồ sơ đề nghị cấp phát phôi VBCC giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn), đào tạo liên thông, liên kết đào tạo: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức được phép đào tạo tiến sĩ.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Văn phòng Bộ

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận quản lý, cấp phát VBCC thuộc Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ, địa chỉ số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kết quả thực hiện

Cấp phôi tốt nghiệp cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

09/12/2016

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn