Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Cấp phôi bằng tiến sĩ

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

B-BGD-266408-TT

Lĩnh vực

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điệnQua InternetTrụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ qua số fax 04 3869 4085; Hoặc nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử (email) phoivbcc@moet.edu.vn

Thời hạn giải quyết

02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Văn phòng Bộ

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Số 49 Đại Cồ Việt - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Kết quả thực hiện

Cấp phôi bằng tiến sĩ cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn