Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục quốc phòng

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

B-BGD-285195-TT

Lĩnh vực

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức được phép đào tạo và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Văn phòng Bộ

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận quản lý, cấp phát VBCC thuộc Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ, địa chỉ số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kết quả thực hiện

Cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục quốc phòng cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

09/12/2016

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn