Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cách thức thực hiện

Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Đào tạo với nước ngoài

Thời hạn giải quyết

45 ngày và hoàn thành trước ngày 01 tháng 8 hàng năm.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Cục Hợp tác quốc tế

Kết quả thực hiện

Quyết định tiếp nhận du học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

09/12/2016

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn