Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

37/2011/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Tòa nhà 8C, 30 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Kết quả thực hiện

Quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn