Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Cấp lại thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp lại thẻ hoặc thông báo bằng văn bản trong trường hợp không cấp lại thẻ và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện

Kiểm định viên có nhu cầu cấp lại thẻ.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cục Quản lý chất lượng Giáo dục

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Cục Quản lý chất lượng Giáo dục

Kết quả thực hiện

Cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục mới; Hoặc thông báo bằng văn bản trong trường hợp không cấp lại thẻ và nêu rõ lý do.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

09/12/2016

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn