Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

35/2012/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Giáo dục Đại học

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

Theo từng thông báo tuyển sinh.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Cục Hợp tác quốc tế, 21 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hà Nội.

Kết quả thực hiện

Quyết định cử giảng viên đi đào tạo và tiến hành các thủ tục cho giảng viên đi học ở nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

09/12/2016

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn