Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

Cách thức thực hiện

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức kiểm định

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cục Quản lý chất lượng Giáo dục

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn