Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Mở ngành đào tạo trình độ đại học

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Đại học, các học viện, trường đại học, trường cao đẳng (gọi chung là cơ sở đào tạo).

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Giáo dục Đại học

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn