Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

34/2014/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Đào tạo với Nước ngoài

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn