Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Thay đổi nước đến học hoặc ngành học

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Đào tạo với Nước ngoài

Cách thức thực hiện

Ứng viên nộp hồ sơ xin thay đổi nước đến học hoặc/và ngành học theo hình thức nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại trụ sở làm việc của đơn vị chủ trì tuyển sinh hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin thay đổi nước đến học hoặc/và ngành học. Thời gian chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Thông báo kết quả qua bưu điện theo đường văn thư hoặc thư điện tử cá nhân (email) của ứng viên hoặc các hình thức khác theo quy định của chương trình học bổng.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn