Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Phê duyệt đề án liên kết Đào tạo với nước ngoài

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

73/2012/NĐ-CP; 34/2014/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Đào tạo với Nước ngoài

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài tham gia liên kết đào tạo.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt/Văn bản từ chối phê duyệt Đề án liên kết đào tạo của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn