Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

19/2015/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cục Quản lý chất lượng Giáo dục

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn