Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
11 Tuyển sinh đi du học nước ngoài bằng học bổng hiệp định và các học bổng khác Mức độ 4 Đào tạo với Nước ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ
12 Tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài Mức độ 3 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
13 Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
14 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
15 Tiếp nhận lưu học sinh về nước Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
16 Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học Mức độ 3 Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Nộp hồ sơ
17 Cấp lại thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
18 Công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
19 Đổi tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 3 Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
20 Cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ

Hiển thị 11 đến 20 trong 81 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn