Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
31 Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
32 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
33 Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
34 Gia hạn, điều chỉnh, hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
35 Thay đổi nước đến học hoặc ngành học Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
36 Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Mức độ 4 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
37 Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học Mức độ 2 Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
38 Giao nhiệm vụ đào tạo tiền tiến sĩ Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
39 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
40 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ

Hiển thị 31 đến 40 trong 81 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn