Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
1 Cấp phôi bằng tốt nghiệp, cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ. Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
2 Cấp phôi bằng tiến sĩ Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
3 Cấp phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
4 Cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
5 Cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục quốc phòng Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
6 Cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục thường xuyên Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ

Hiển thị 1 đến 6 trong 6 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn