Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
21 Thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
22 Giải thể phân hiệu trường cao đẳng sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
23 Thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường đại học công lập Mức độ 2 Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
24 Thành lập hoặc Công nhận trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Mức độ 2 Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
25 Đổi tên trường đại học Mức độ 2 Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
26 Chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục Mức độ 2 Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
27 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng. Mức độ 3 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
28 Công nhận trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
29 Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong nước Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
30 Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo phương thức phối hợp Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ

Hiển thị 21 đến 30 trong 34 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn