Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
31 Đổi tên trường cao đẳng Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
32 Liên kết đào tạo trình độ đại học Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
33 Phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
34 Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy Mức độ 4 Quy chế thi, tuyển sinh Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ

Hiển thị 31 đến 34 trong 34 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn