Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
1 Đề nghị xét tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Thi đua - Khen thưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Xem hướng dẫn
2 Đề nghị xét tặng Huân chương Mức độ 2 Thi đua - Khen thưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Xem hướng dẫn
3 Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ Mức độ 2 Thi đua - Khen thưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Xem hướng dẫn
4 Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Thi đua Toàn quốc Mức độ 2 Thi đua - Khen thưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Xem hướng dẫn
5 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú Mức độ 2 Giáo dục Đại học Vụ Thi đua - Khen thưởng Xem hướng dẫn
6 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Vụ Thi đua - Khen thưởng Xem hướng dẫn

Hiển thị 1 đến 6 trong 6 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn