Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
1 Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
2 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
3 Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
4 Cử đoàn ra công tác ngắn hạn tại nước ngoài (Thay thế: Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài) Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
5 Tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài Mức độ 3 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
6 Gia hạn, điều chỉnh, hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
7 Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
8 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
9 Tiếp nhận lưu học sinh về nước Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
10 Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Mức độ 4 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ

Hiển thị 1 đến 10 trong 16 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn