Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
11 Cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
12 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
13 Phê duyệt đề án liên kết Đào tạo với nước ngoài Mức độ 2 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
14 Thay đổi nước đến học hoặc ngành học Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
15 Cử đi học nước ngoài Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
16 Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ

Hiển thị 11 đến 16 trong 16 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn