Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
1 Thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công lập, cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tư thục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Xem hướng dẫn
2 Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Xem hướng dẫn
3 Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trở lại Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Xem hướng dẫn
4 Cấp lại thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
5 Công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
6 Đổi tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 3 Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
7 Cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
8 Giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân) Mức độ 3 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
9 Gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 3 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
10 Điều chỉnh, bổ sung đối tượng, phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 3 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ

Hiển thị 1 đến 10 trong 14 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn