Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
1 Tuyển sinh đi du học nước ngoài bằng học bổng hiệp định và các học bổng khác Mức độ 4 Đào tạo với Nước ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ
2 Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
3 Phê duyệt đề án liên kết Đào tạo với nước ngoài Mức độ 2 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
4 Cử đoàn ra công tác ngắn hạn tại nước ngoài (Thay thế: Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài) Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
5 Thay đổi nước đến học hoặc ngành học Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
6 Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Mức độ 4 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ

Hiển thị 1 đến 6 trong 6 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn