Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
1 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
2 Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
3 Cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
4 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
5 Tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài Mức độ 3 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
6 Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học Mức độ 2 Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
7 Thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường đại học công lập Mức độ 2 Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
8 Thành lập hoặc Công nhận trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Mức độ 2 Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
9 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
10 Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA hoặc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Mức độ 3 Giáo dục Đại học Vụ Kế hoạch - Tài chính Nộp hồ sơ

Hiển thị 1 đến 10 trong 13 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn