Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
1 Công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Mức độ 4 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
4 Cấp phôi bằng tốt nghiệp, cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ. Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
5 Cấp phôi bằng tiến sĩ Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
6 Cấp phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
7 Cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
8 Cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục quốc phòng Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ
9 Cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục thường xuyên Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Văn phòng Bộ Nộp hồ sơ

Hiển thị 1 đến 9 trong 9 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn