Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
1 Đổi tên trường cao đẳng Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
2 Công nhận trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
3 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Vụ Thi đua - Khen thưởng Xem hướng dẫn

Hiển thị 1 đến 3 trong 3 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn