Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
1 Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
2 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
3 Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
4 Cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
5 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục Đại học Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
6 Phê duyệt đề án liên kết Đào tạo với nước ngoài Mức độ 2 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Xem hướng dẫn
7 Thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công lập, cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tư thục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Xem hướng dẫn
8 Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Xem hướng dẫn
9 Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trở lại Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Xem hướng dẫn
10 Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học Mức độ 2 Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn

Hiển thị 1 đến 10 trong 31 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn