Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
1 Tuyển sinh đi du học nước ngoài bằng học bổng hiệp định và các học bổng khác Mức độ 4 Đào tạo với Nước ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ
2 Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
3 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
4 Tiếp nhận lưu học sinh về nước Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
5 Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Mức độ 4 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
6 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Mức độ 4 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cục Quản lý chất lượng Giáo dục Nộp hồ sơ
7 Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy Mức độ 4 Quy chế thi, tuyển sinh Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
8 Công nhận tỉnh đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Tiểu học Nộp hồ sơ

Hiển thị 1 đến 8 trong 8 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn